אביזרים נלווים

משמנת קו איכותית במיוחד

מק”ט: משמנת לכלים פנאומטיים

לקו אוויר לשימוש בכלים פנאומטי
כולל שמן אדום מיוחד לכלים פנאומטיים
לשמור על אורח חיים גבוהה של הכלים בשימוש